EFT terapeutka: Profesionální podpora pro vaši duševní pohodu.

Jak EFT technika funguje?

Metoda EFT využívá znalosti principů čínské medicíny a kombinuje prvky psychologie a akupresury. Její účinnost spočívá právě v tom, že terapeut poklepává klientovi jemně prsty na meridiánové body na těle a klient v tu danou chvíli zároveň mluví o konkrétním problému, který ho trápí a chce ho řešit. Právě díky tomu, že se tak děje současně a klient je na problém emočně naladěn, dochází k odblokování nahromaděné energie, která může poté dále proudit naším tělem, negativní emoce spojené s konkrétním problémem ustupují a klient se cítí lépe. Na EFT terapii často s klienty řeším i jejich minulost, kdy je potřeba některé jejich prožitky tzv. odťukat, aby se mohli přes minulost přenést a neovlivňovala je v přítomnosti.

Pro koho je EFT terapie vhodná?

EFT terapie není nijak omezená, je vhodná pro každého, kdo na sobě chce aktivně pracovat, vyřešit si v sobě minulost, kdo se chce cítit lépe a vyrovnaněji.

Co konkrétně Vám může metoda EFT pomoci řešit?

EFT pomáhá cítit se lépe v různých životních situacích, pomáhá zlepšit vztahy, zmírňuje úzkosti, ale dokáže pomoci řešit i fyzické obtíže.

Výhody EFT terapie

Proč zvolit právě EFT terapii?

Jedná se o neinvazivní a bezpečnou metodu, která je přímo cílená na konkrétní emoční bloky, které klienta nějakým způsobem omezují a způsobují mu psychické nebo fyzické obtíže. Díky tomu je účinek obvykle rychlejší, než u klasické psychoterapie. V průběhu terapie kladu důraz na vytváření příjemného a důvěrného prostředí, každý klient je pro mě originál a potřebuje individuální přístup.

Jak EFT terapie probíhá?

Začneme rozhovorem o tom, s čím za mnou na EFT terapii přicházíte, jaký problém chcete v danou chvíli řešit. Poté přejdeme k samotné technice EFT, která probíhá tak, že spolu budeme mluvit o jednotlivých konkrétních aspektech Vašich útrap a během toho Vám budu současně prsty jemně poklepávat na meridiánové body na těle (převážně na obličeji a ruce). Metoda je jemná a šetrná a díky ní dochází k odblokování energetických drah v našem těle a zároveň k rozpouštění nahromaděného hormonu kortizolu, který proudění energie v těchto drahách blokuje. Důsledkem toho dochází k harmonizaci a propojení našeho těla a psychiky, negativní emoce pojící se s problémem, který řešíme mizí nebo ustupují a klient se cítí lépe. V případě potřeby do terapie zahrnuji kromě EFT i některé techniky NLP (neurolingvistické programování).

Jak dlouho terapie trvá?

Na úvodní sezení se doporučuji objednat na 1,5h, abychom vše stihli v klidu probrat. K úspěšnému výsledku může někdy postačit i jediná návštěva, jindy je jich potřeba více. Počet sezení se obvykle pohybuje mezi jedním a šesti, ale pokaždé je to individuální a záleží na tom, s čím za mnou přicházíte a co během terapie rozkryjeme.